• Ketelhuis Spoorzone
  • Ketelhuis Spoorzone
  • Ketelhuis Spoorzone
  • Ketelhuis Spoorzone
  • Ketelhuis Spoorzone
  • Ketelhuis Spoorzone
  • Ketelhuis Spoorzone
  • Ketelhuis Spoorzone

studie herbestemming Ketelhuis Spoorzone

Het Ketelhuis is één van de te behouden gebouwen in de Spoorzone in Tilburg. Dit terrein was voorheen de NS werkplaats, en wordt ontwikkeld tot een nieuw centrum-stedelijk woon- en werkgebied. Het Ketelhuis voorzag dit immense terrein van warmte.

Omdat het Ketelhuis met de voorzijde op het trottoir van de Burg. Brokxlaan staat, moet een nieuwe voorgevel ontworpen worden die hiervoor een passende oplossing biedt. Ook wordt aandacht gevraagd voor de schoorstenen, de stookketels en vooral de industriële sfeer die het gebouw ademt.

We hebben een ontwerp gemaakt dat hier recht aan doet. Het trottoir wordt vrij gemaakt door een enorme 2 verdiepingen hoge pui te plaatsen die het gebouw opent naar de straat. Met de ondersteuning van de verdieping grijpen we terug naar het NS verleden van de plek. De schoorstenen en de stoomketels worden intieme bespreekruimten, en rond een centrale gebouwhoge hal worden gebruiksruimten gemaakt in 3 lagen. Allen uitkijkend op, en in directe relatie met de centrale hal. Het stoere, industriële karakter blijft zichtbaar en komt in dienst te staan van de nieuwe kantoor- en horecafuncties.

Studie: 2015